+38 050 700 85 30 +38 050 700 86 30 sales@meranova.ua

ВИМІРЮВАЧІ ТЕМПЕРАТУРИ ТОЧКИ РОСИ ФОГ-4ГПРИЗНАЧЕННЯ, ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Вимірювачі призначені для вимірювання та реєстрації температури точки роси (температури досліджуваного газу, при якій починається конденсація компонентів чи технологічних домішок, що можуть бути в ньому присутніми).

Вміст корозійно-активних компонентів у досліджуваному газі не повинний перевищувати:

 - для сірководню – 5 мг/м3;

 - для двоокису вуглецю - 96 г/м3.

 Вимірювачі є малогабаритними, автономними засобом вимірювання періодичної або безперервної (потокової) дії і призначені для роботи в стаціонарному режимі експлуатації на відкритому повітрі, а також у спеціальних або пристосованих приміщеннях (приладових кімнатах, боксах і т.і.) Можуть бути застосованими для визначення температури точки роси вологи та вуглеводнів у природному газі на об’єктах газової промисловості.  

 Вимірювачі виконані з видами вибухозахисту  «іскробезпечне електричне коло  «ib» за ДСТУ EN 60079-11:2016  і «герметизація «m» за ДСТУ IEC 60079-18:2017, відповідають вимогам ДСТУ EN 60079-0:2017 (зі зміною 11:2017) і призначені для установки у вибухонебезпечних зонах відповідно до присвоєного маркування вибухозахисту. Складові частини вимірювача  мають  марковання вибухозахисту:

II 2G Ex  mb ib IIA Т4 Gb – електронний та газовий блоки;

II 2G Ex mb [ib] IIA Т4 Gb  – блок іскрозахисту. 

Галузь застосування вимірювачів  - вибухонебезпечні зони класів 1 і 2 відповідно до глави 4 НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» та інших документів, що регламентують застосування електроустаткування у вибухонебезпечних зонах, де можливе утворювання вибухонебезпечних сумішей газів і парів з повітрям. 

 Методика проведення вимірювань температури точки роси вологи відповідає ГОСТ 20060-83 “Газы горючие природные. Методы определения содержания водяных паров и точки росы влаги.”, ГОСТ Р 53763-2009 «Газы горючие природные. Определение температуры точки росы по воде» та ДСТУ ISO 6327:2004 «Аналіз газів. Визначення точки роси природних газів. Конденсаційні гігрометри з охолоджуваною поверхнею». 

Вимірювачі можуть бути використані для визначення температури точки роси вуглеводнів відповідно до ГОСТ 20061-84 “Газы горючие природные. Метод определения температуры точки росы углеводородов.” та ГОСТ Р 53762-2009 «Газы горючие природне. Определение температуры точки росы по углеводородам». Для забезпечення відповідності методики проведення вимірювань вказаним нормативним документам може бути використано додаткове обладнання.

 Робочі умови експлуатації:

-температура навколишнього середовища від мінус 30 до  40  С*;

-відносна вологість повітря не більше 98% при температурі 25  С;

-атмосферний тиск від 84 до 106,7 кПа ( від 630 до 800 мм рт. ст.).

* - мається на увазі спроможність збереження їх працездатності при найнижчій температурі протягом не менше п’яти діб.  

Технічні характеристики:
- Діапазон вимірювання температури точки роси  від мінус 30 до 25 0 С; (при умові, що температура корпусу газового блоку та під’єднувальних  трубок вимірювачів не менш ніж на 30 С вища за значення температури точки роси).
- Похибка визначення температури точки роси: 1 Гр.Ц.;
- Тиск досліджуваного газу (для стандартного виконання)    від 0,1 до 100 кг/см ; (для спеціального виконання)  від 0,1 до 250 кг/см ;
- Витрата досліджуваного газу:  від 0,5 до 3 дм3/хв.;
- Режим роботи вимірювача :  періодичний або безперервний;
- Діапазон показів температури точки роси:  від мінус 50 до 45 0С;